Đào tạo An toàn bức xạ online

đào tạo an toàn bức xạ

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, hiện tại theo chỉ đạo của Cục ATBX&HN các lớp đào tạo An toàn bức xạ đã chuyển sang hình thức trực tuyến (online). Tại AdTech, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến lượng kiến thức đầy đủ, cô đọng, gần gũi và dễ hiểu nhất cho nhân viên bức xạ qua từng bài giảng. Lịch tổ chức các lớp vẫn thường xuyên cho 14 Nội dung đào tạo đáp ứng nhu cầu của Cơ sở bức xạ.

Để san sẻ với Quý khách hàng mùa dịch Covid, Công ty AdTech hỗ trợ giảm học phí đào tạo còn 1.600.000đ/hv. Thông tin liên hệ đăng ký: 0982 036 249, email: antoanbucxa247@gmail.com

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!