CÔNG TY TNHH TƯ VẤN &

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở thu hút sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ khoa học, kỹ thuật viên và nhân viên có kinh nghiệm cao và nhiều năm trong các lĩnh vực Đo lường và phân tích, An toàn bức xạ và Môi Trường, Kỹ thuật điện và điện tử…

THÀNH TỰU NỔI BẬT

ĐAO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ
đào tạo an toàn bức xạ adtech
đào tạo an toàn bức xạ

CÁC DỊCH VỤ AN TOÀN BỨC XẠ TẠI ADTECH

Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Ngoài đào tạo An toàn bức xạ Công ty AdTech còn thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau:

Kiểm xạ, đo đánh giá an toàn bức xạ tại các đơn vị có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ.
Kiểm định thiết bị bức xạ trong y tế.
Cung cấp liều kế, máy đọc liều kế và dịch vụ đọc liều kế cá nhân;
Tư vấn trọn gói lập hồ sơ cấp phép tiến hành công việc bức xạ trong mọi lĩnh vực (Nhập khẩu, vận chuyển nguồn phóng xạ; sử dụng nguồn phóng xạ; sử dụng thiết bị bức xạ, máy phát tia X…)
Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh;
Tổ chức diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
Áp tải vận chuyển nguồn phóng xạ trên phạm vi toàn quốc;
Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động bức xạ: áo chì, găng tay chì, kình chì, hộp chì chứa nguồn, que gắp nguồn phóng xạ, bảng cảnh báo bức xạ… ;
Cung cấp các loại máy ghi đo bức xạ.

đào tạo an toàn bức xạ

Khóa đào tạo an toàn bức xạ

Đào tạo an toàn bức xạ - Lĩnh vực y tế

Lĩnh vực y tế:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế (Nội dung 1);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị (Nội dung 2);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân (Nội dung 3).

Lĩnh vực chiếu xạ và chụp ảnh phóng xạ:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp (Nội dung 4);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp (Nội dung 5).

Lĩnh vực nghiên cứu thăm dò, khai thác và chế biến quặng phóng xạ, chất phóng xạ:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ (Nội dung 6);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ (Nội dung 7);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ (Nội dung 8).
Đào tạo an toàn bức xạ - Nhân viên y tế

Nhân viên sử dụng, vận hành, tiếp xúc nguồn phóng xạ

Sử dụng, vận hành, bảo dưỡng thiết bị soi chiếu và phân tích, nguồn phóng xạ

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ (Nội dung 9).

Sử dụng các nguồn phóng xạ kín hoặc hở trong các phòng thí nghiệm, hoặc khác các mục đích trên:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác (Nội dung 10);
 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác (Nội dung 11).

Nhân viên bức xạ làm việc trong các cơ sở hạt nhân:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân (Nội dung 12).

Phụ trách ứng phó sự cố bức xạ:

 • Đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ (Nội dung 13);

Phụ trách an toàn bức xạ tại cơ sở (dành cho người đã hoặc sắp được bổ nhiệm), nội dung chỉ gồm các kiến thức bổ sung về quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở nên người học phải có 1 trong các chứng chỉ thuộc các nội dung từ 1-13 và đang còn hiệu lực.

 • Đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn (Nội dung 14).

Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ

đào tạo an toàn bức xạ
đào tạo an toàn bức xạ adtech
đào tạo an toàn bức xạ

Các Dự án đối tác