Lớp an toàn bức xạ online tháng 9.2021

Lớp đào tạo An toàn bức xạ trực tuyến cuối tháng 9 tại AdTech sẽ được tổ chức vào ngày 27-28/9/2021.

Phòng Đào tạo đang khẩn trương chạy chương trình chuẩn bị chu đáo nhất cho lớp học. Mong dịch bệnh qua mau và dừng giãn cách để sớm gặp lại các anh chị học viên dễ thương tại lớp offline.

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!