Đánh giá an toàn bức xạ định kỳ

đào tạo an toàn bức xạ adtech

Định kỳ mỗi năm một lần các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ phải được đánh giá an toàn/ kiểm xạ (Điều 14, Thông tư 19/2012/TT-BKHCN)
Công ty AdTech tổ chức thực hiện kiểm xạ, rà soát và kiểm tra công tác ATBX cho các Đơn vị để kịp Báo cáo thực trạng công tác An toàn bức xạ năm 2021.

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!