Báo cáo thực trạng công tác an toàn bức xạ năm 2021

Báo cáo thực trạng công tác an toàn bức xạ năm 2021

Quý Khách hàng thân mến !

Chúng ta sắp kết thúc một năm công tác đầy biến động và thách thức. Kỳ báo cáo năm cũng đã đến. Các Cơ sở bức xạ đã chuẩn bị lập Báo cáo cho Đơn vị mình chưa.

Định kỳ hằng năm vào tháng 11 các Cơ sở bức xạ cần nộp Báo cáo thực trạng công tác An toàn bức xạ cho Cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Căn cứ thực hiện Điều 20, Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ;

Công ty AdTech cập nhật mẫu báo cáo mới cho năm 2021 và hướng dẫn cách nộp báo cáo cho Cơ sở bức xạ kịp hoàn thành báo cáo trước 30/11/2021.

Hình thức nộp báo cáo: Cơ sở điền đầy đủ thông tin trên mẫu báo cáo (do Cục ATBX&HN ban hành) nộp bản gốc qua bưu điện (hoặc trực tiếp) tại cơ quan quản lý theo phân cấp quy định và nộp bản mềm qua Email do Cơ quan cung cấp đính kèm như sau:

Đối với cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong công nghiệp báo cáo theo mẫu 3 – dành cho cơ sở bức xạ và nộp theo thông tin:

1.Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân
Địa chỉ: Tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.3942 8636

File Báo cáo gửi đến Email:atbx_trungtamttdt@most.gov.vn

2. Sở Khoa học và Công nghệ địa phương

Đối với cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong y tế báo cáo theo mẫu 3 – dành cho cơ sở  bức xạ

Nộp bản gốc và bản mềm báo cáo đến Sở Khoa học và công nghệ địa phương

Tải mẫu báo cáo: báo cáo thực trạng ATBX 2021

Cần hỗ trợ hướng dẫn báo cáo Quý khách hàng vui lòng liên lạc Công ty AdTech sẽ hỗ trợ miễn phí cho quý khách

Điện thoại: 0982 036 249;

Email: antoanbucxa247@gmail.com

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!