Lớp An toàn bức xạ 26-27/11

đào tạo an toàn bức xạ

Lớp An toàn bức xạ do Công ty AdTech tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26-27/11 đã kết thúc. Khoá học có sự tham gia của cô học viên người nước ngoài. Dù ở tầm chuyên gia phụ trách CĐHA, y học hạt nhân và xạ trị của Bệnh viện FV nhưng cô học với tinh thần rất khiêm cung và cởi mở, cô luôn đặt câu hỏi và tương tác nhiều với giảng viên.

Sự hài lòng của cả lớp và đánh giá cao của cô là niềm vui của Ban tổ chức lớp khi mang kiến thức cần thiết cho công việc của học viên.

Khoá học do Giảng viên TS Nguyễn Đức Thành, Lê Tất Đắc giảng dạy.

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!