Giảm nhẹ thủ tục hành chính cho cơ sở bức xạ thông qua nghị định mới

Quý Khách hàng thân mến !

Tin vui cho quý Doanh nghiệp đang sử dụng thiết bị bức xạ; Vừa qua Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 09/12/2020, Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. Nghị định đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính theo hướng có lợi cho các cơ sở bức xạ.

Nghị định 142/2020/NĐ-CP được hiểu đã thay thế một phần, bổ sung nội dung cho một số Thông tư hiện hành mà các Cơ sở bức xạ đang áp dụng,

Công ty AdTech giúp các bạn cùng tìm hiểu nhiều điểm mới thuận lợi và tạo điều kiện giảm nhẹ thủ tục hành chính cho cơ sở bức xạ

  1. Một phần Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN được thay tế bởi Nghị định 142/2020/NĐ-CP
  2. Toàn bộ Thông tư 06/2016/TT-BKHCN và Thông tư số 08/2020/TT-BKHCN được thay thế

Các ưu điểm mới như sau:

  • Nội dung được sửa đổi giấy phép được mở rộng
  • Thời gian xử lý hồ sơ rút ngắn so với quy định cũ
  • Tạo điều kiện cho phép các cơ sở được gộp các giấy phép thành 1 giấy phép duy nhất tại cơ sở.
  • Một số cơ sở sẽ không cần phải trình cơ quan chức năng quản lý xin phê duyệt kế hoạch UPSC cơ sở bức xạ.
  • Việc bổ nhiệm/ phân công người phụ trách an toàn bức xạ tại các cơ sở sử dụng thiết bị phát tia X để phân tích huỳnh quang tia X (XRF), thiết bị kiểm tra lỗi sản phẩm linh kiện điện tử được xem xét bãi bỏ;
  • Chứng nhận nhân viên bức xạ sẽ không còn ghi thời hạn bao gồm: chứng nhận người phụ trách an toàn bức xạ, chứng nhận nhân viên phụ trách ứng phó sự cố;

Thông tin chi tiết và hướng dẫn thi hành chúng tôi sẽ cập nhật thêm cho khách hàng sớm nhất có thể.

Trần Hường

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!