Hoạt động thanh tra- kiểm tra công tác An toàn bức xạ năm 2019 của Sở Khoa học công nghệ địa phương trên toàn quốc

Từ kết quả báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ (ATBX) năm 2019 của 63 Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) các tỉnh, thành phố cho thấy: trong năm 2019, trên toàn quốc có 59 Sở KHCN đã tiến hành thanh tra, kiểm tra về ATBX với tổng số 1259 cơ sở, trong đó số cơ sở được thanh tra là 1033 và số cơ sở được kiểm tra là 226 cơ sở.
Các Sở KH&CN đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 45 cơ sở (chiếm 3,6% tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra) với tổng số tiền xử phạt là 261.750.000 đồng.
So với kết quả thanh tra, kiểm tra về ATBX của các năm trước thì số lượng cơ sở X-quang y tế được các Sở KHCN thanh tra, kiểm tra vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu. Tuy nhiên, số lượng các cơ sở quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ do Cục ATBXHN cấp phép đã được các Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra trong năm có tăng hơn so với năm ngoái (chiếm 16% tổng số cơ sở bức xạ được thanh tra, kiểm tra trong năm, tăng 1% so với năm trước).
Việc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở được thực hiện tập trung chủ yếu tại một số tỉnh như: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, TP. Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Kạn. Trong đó, các Sở KHCN Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Bắc Kạn là các đơn vị đã tiến hành thanh tra đối với các cơ sở do Cục ATBXHN cấp phép chiếm hơn 95% tổng số cơ sở được thanh tra trong năm. Ngoài ra, một số tỉnh như: Hòa Bình, Kon Tum,… tuy có số lượng các cơ sở thuộc diện Cục ATBXHN cấp phép ít nhưng cũng đã được các Sở KHCN trên địa bàn rà soát và tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn bộ trong năm. Điều này cho thấy các địa phương đã chú trọng và quản lý chặt chẽ hơn đối với các cơ sở quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ ngoài lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với tất cả các loại hình cơ sở bức xạ tại địa phương.
Đánh giá kết quả thanh tra ATBX của các Sở KHCN năm 2019
Hoạt động thanh tra về ATBX của các Sở KHCN năm 2019 trên toàn quốc tiếp tục góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về NLNT cho Lãnh đạo, người phụ trách an toàn và các nhân viên làm việc trực tiếp với bức xạ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ mất ATBX, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra của các Sở KHCN địa phương còn giúp phát hiện những thiếu sót, bất cập trong cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về ATBX và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý về ATBX trong tình hình hiện tại.
Danh sách các cơ sở bức xạ được Sở KHCN các tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra năm 2019 DS_CSBX_Sothanhkiemtra_2019.doc
Nguồn:  Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!