Đồng hành cùng cơ sở bức xạ tại Thạch Thất

đào tạo an toàn bức xạ

AdTech luôn đồng hành cùng các Cơ sở bức xạ từ các khoá đào tạo ATBX tập trung cho đến các khoá học tại Cơ sở không có điều kiện, cần tập huấn tại nhà máy tạo điều kiện cho học viên đỡ mất thời gian đi lại ảnh hưởng lịch sản xuất và học viên được học cũng như thực hành nhiều hơn.

Hiểu được nhu cầu nhà quản lý Doanh nghiệp cùng các học viên; Công ty AdTech luôn có lịch tập huấn linh động và chính sách ưu đãi tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng.

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!