Thời hạn Chứng chỉ nhân viên bức xạ – Hiểu sao cho đúng ?

Chứng chỉ nhân viên bức xạ là Giấy chứng nhận do Cơ quan quản lý nhà nước cấp cho nhân viên bức xạ đảm nhiệm các công việc bức xạ tại cơ sở gồm:

 1. Chứng chỉ người phụ trách an toàn bức xạ,
 2. Chứng chỉ Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
 3. Chứng chỉ Người vận hành máy gia tốc
 4. Chứng chỉ ​Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp
 5. Chứng chỉ Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;
 6. Chứng chỉ Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;
 7. Chứng chỉ Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;
 8. Chứng chỉ Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;
 9. Chứng chỉ Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;
 10. Chứng chỉ ​Người phụ trách tẩy xạ;
 11. Chứng chỉ ​Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;

Theo quy định trước  2021 các chứng chỉ nhân viên bức xạ có hạn 5 năm (khoản 5, Điều 25, Thông tư 08/2010/TT-BKHCN)

Kể từ khi Nghị định 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 9/12/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/02/2021 quy định như sau:

– Bỏ giới hạn thời hạn cho chứng chỉ nhân viên bức xạ,
– Chứng chỉ nhân viên bức xạ được cấp mới sau ngày 01/02/2021 sẽ không còn ghi thời hạn (góc dưới bên trái).
– Chứng chỉ nhân viên bức xạ đã được cấp trước ngày 01/02/2021 sẽ phải nộp hồ sơ xin cấp mới chứng chỉ khi đến hạn. Chứng chỉ sau khi nộp hồ cấp mới sẽ không giới hạn thời hạn theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

VD: Chứng chỉ Người phụ trách An toàn bức xạ được cấp ngày 30/11/2017. Trên chứng chỉ có ghi thời hạn của chứng chỉ đến ngày 30/11/2022 được hiểu là chứng chỉ này sẽ phải nộp hồ sơ xin cấp mới căn cứ thời hạn của chứng chỉ (30/11/2022). Chứng chỉ được cấp mới sẽ theo quy định của Nghị định 142/2020/NĐ-CP không còn giới hạn thời hạn.

Các chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ là chứng nhận được cấp cho nhân viên bức xạ tham gia lớp đào tạo ATBX gồm 14 nội dung. Các chứng nhận này vẫn theo quy định tại Điều 3, Thông tư 34/2014/TT-BKHCN có thời hạn 3 năm phải được đào tạo cấp mới chứng nhận.

Xuân Thảo – Phòng Đào tạo

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!