Những công việc nào yêu cầu chứng chỉ nhân viên bức xạ?

Theo Khoản 1, Điều 28, Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 thì người đảm nhiệm một trong các công việc sau đây phải có chứng chỉ nhân viên bức xạ:

– Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;

– Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;

– Người phụ trách an toàn;

– Người phụ trách tẩy xạ;

– Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

– Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;

– Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;

– Nhân viên vận hành máy gia tốc;

– Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;

– Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;

– Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.

Trần Hường

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!