Lớp đào tạo an toàn bức xạ thường xuyên tại AdTech

AdTech tổ chức các lớp đào tạo an toàn bức xạ liên tục và khắp nơi trên toàn quốc để cập nhật kiến thức về an ninh an toàn bức xạ cho các Cơ sở. Trong tháng 9 AdTech đã đến tập huấn cho các Nhà máy, Bệnh viên, Cơ sở tại Lào Cao, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Bắc Cạn, Hưng Yên, Hậu Giang

Đội ngũ giảng viên đến tận nơi tìm hiểu chi tiết công việc của anh em nhân viên bức xạ để cùng chia sẻ trên từng bài giảng. Song song đó học viên thấu hiểu hơn tính chất mức độ an toàn trong công việc của mình để yên tâm trong công tác

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!