Báo cáo thực trạng công tác an toàn bức xạ năm 2020

đào tạo an toàn bức xạ

Quý khách hàng thân mến !

Hiện đã là quý 4/2020. Các cơ sở đã chuẩn bị lập Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở mình chưa.

Căn cứ thực hiện Điều 20, Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ;

Công ty AdTech cập nhật mẫu báo cáo mới cho năm 2020 và hướng dẫn cách thức nộp báo cáo sớm cho Quý khách hàng kịp nộp báo cáo trước 30/12/2020

Cách thức nộp báo cáo: Cơ sở điền đầy đủ thông tin trên mẫu báo cáo (do Cục ATBX&HN ban hành) nộp bản gốc qua bưu điện (hoặc trực tiếp) tại cơ quan quản lý theo phân cấp quy định và nộp bản mềm qua email được cơ quan cung cấp đính kèm như sau:

Đối với cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong công nghiệp báo cáo theo mẫu 3 – dành cho cơ sở  bức xạ và nộp theo thông tin:

1.CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
Địa chỉ: Tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.3942 8636

File Báo cáo gửi đến Email: atbx_trungtamttdt@most.gov.vn

2. Sở Khoa học và Công nghệ địa phương

Đối với cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong y tế báo cáo theo mẫu 3 – dành cho cơ sở  bức xạ

Nộp bản gốc và bản mềm báo cáo đến Sở Khoa học và công nghệ địa phương

Tải mẫu báo cáo: báo cáo thực trạng ATBX 2020

 

Cần hỗ trợ hướng dẫn báo cáo Quý khách hàng vui lòng liên lạc Công ty AdTech sẽ hỗ trợ miễn phí cho quý khách

Điện thoại: 0982 036 249

Email: antoanbucxa247@gmail.com

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!