Nghị định 142/2020/NĐ-CP: Nhiều điểm mới thuận lợi cho công việc bức xạ

 • Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được ban hành ngày 9/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/02/2021
Những nội dung chính của Nghị định bao gồm:
– Điều kiện cấp Giấy phép tiến hành bức xạ, Thẩm quyền cấp, thời hạn xử lý hồ sơ, thời hạn giấy phép, Giấy xác nhận khai báo và Chứng chỉ nhân viên bức xạ
– Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ quy định từ Điều 14 -Điều 21
– Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ quy định từ Điều 22 – Điều 27  và thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy phép
– Hướng dẫn thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố, yêu cầu nội dung bản kế hoạch ứng phó sự cố
– Yêu cầu đảm bảo an ninh đối với nguồn phóng xạ
– Điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT
– Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT
Nghị định 142 có nhiều điểm mới, giảm nhẹ thủ tục hành chính cho cơ sở bức xạ như sau:
 1. Các cơ sở bức xạ không cần phải xin Giấy phép tiến hành công việc bức xạ: thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về an toàn bức xạ.
 2. Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép: Sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ.
 3. Miễn Giấy phép xây dựng cơ sở  bức xạ đối với các đơn vị: cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ cấu tự che chắn theo thiết kế của nhà sản xuất; cơ sở vận hành máy gia tốc sử dụng di động để soi chiếu kiểm tra hàng hóa.
 4. Không quy định phải có người phụ trách an toàn đối với các cơ sở: lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 5 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2010/BKHCN về an toàn bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ (QCVN 6:2010/BKHCN); chỉ sử dụng: thiết bị X-quang chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, thiết bị phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X và thiết bị soi bo mạch.
 5. Bổ sung quy định về nhân viên được đào tạo về vật lý y khoa nhằm bảo đảm chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh đối với các cơ sở xạ trị, cơ sở y học hạt nhân, cơ sở sử dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình.
 6. Điều kiện đào tạo về vật lý y khoa được áp dụng từ 1/2/2026
 7. Các cơ sở sử dụng, xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2010/BKHCN chỉ cần lập Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ mà không cần phải xin phê duyệt bởi Cơ quan chức năng quản lý.
 8. Bỏ quy định về diện tích phòng đặt thiết bị X-quang.
 9. Có thể xin hợp nhất thành một giấy phép đối với cơ sở có nhiều giấy phép do cùng một cấp quản lý cấp phép để thuận tiện cho công tác quản lý.
 10. Được sửa đổi giấy phép trong một số trường hợp mà quy định cũ không cho phép sửa.
 11. Thời gian thẩm định và cấp tất cả các loại giấy phép rút ngắn hơn 5-30 ngày so với quy định cũ.
 12. Thời gian nộp hồ sơ gia hạn giấy phép được rút ngắn: 15 ngày đối với giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu; 45 ngày với đối với các giấy phép khác. Thời gian xử lý hồ sơ gia hạn nhanh hơn quy định cũ (60 ngày): 15 ngày đối với giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu; 25 ngày đối với giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; 30 ngày đối với giấy phép khác.
 13. Bổ sung quy định về diện tích phòng chuẩn để bảo đảm chất lượng.
 14. Chứng chỉ nhân viên bức xạ sẽ không còn ghi thời hạn bao gồm: chứng chỉ người phụ trách an toàn bức xạ, chứng chỉ người phụ trách ứng phó sự cố, chứng chỉ người vận hành máy gia tốc, chứng chỉ nhân viên chụp ảnh bức xạ công nghiệp, chứng chỉ nhân viên tẩy xạ, ….

Chứng chỉ cấp mới sau 1/2/2021 sẽ không còn ghi thời hạn.

Các Chứng chỉ đã được cấp trước ngày 01/02/2021 phải nộp lại hồ sơ xin cấp mới khi chứng chỉ khi đến hạn.

Để có cơ sở cho việc thi hành Nghị định 142/2020/NĐ-CP, Cơ quan quản lý nhà nước sẽ sớm có văn bản ban hành hướng dẫn thực hiện theo quy định mới của Nghị định.
 Trần Hường PGĐ AdTech

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!